People

Andrea Hwang

Andrea Hwang
Undergraduate Alumnus (Carnegie Mellon University)

Han Yu

Graduate Student (University of Minnesota)

Maituo Yu

Maituo Yu
Graduate Alumnus (Carnegie Mellon University)

Sunny Yang

Sunny Yang
Graduate Alumnus (Carnegie Mellon University)

Zefeng Cai

Zefeng Cai
Graduate Student (Carnegie Mellon University)

Ziyao Luo

Ziyao Luo
Undergraduate Alumnus (Carnegie Mellon University)